You are currently viewing Dete treba da se igra samo dobrim igračkama

Dete treba da se igra samo dobrim igračkama

Igračke su važan deo detinjstva. Tu su da ulepšaju i pomognu deci da ožive svoj svet i igru. Međutim sve češće se javlja rečenica, njega više ne zanima ni jedna igračka. Zašto je to tako?

Igračke same po sebi nisu problem. Ukoliko malo bolje pogledamo sve igračke su potencijalno dobre i mogu pozitivno uticati na dete.

 

Međutim u jednom trenutku dolazi do prezasićenja kod dece.

Hajde da vidimo koji su najčešći razlozi:

  1. Igračka nije prilagođena dečijem uzrastu – Da bi dete moglo da upotrebi igračku treba da je potrebna njegovom razvoju. U suprotnom neće znati šta treba da uradi sa njom. U ovom slučaju ono je može ignorisati ili bacati, što nikako ne treba da znači da mu neće biti potrebna kasnije. Sklonite je na neko vreme. a zatim ponudite opet kad mislite da je dete spremno za igru.
  2. Detetu nije dozvoljeno da upozna igračku – Kada je dete uzelo igračku dopustite mu da manipuliše njome. Nemojte žuriti da objašnjavate i pokazujete. Možda je neće koristiti kako treba, ali ponekad oni smisle svoje igre jer imaju bolje ideje.
  3. Previše igračaka – Ova stavka može biti tačna ali i ne mora. Previše igračaka u kutijama, polomljeni delovi, sve igračke zajedno…možda nisu dobro rešenje. Ali ukoliko ih razvrstamo prema nameni ( životinje, plišane, kocke, slagalice…), interesovanju i učinimo da budu deci vidljivi, može biti dobar izbor. Ponekad je, u igri prevoznim sredstvima ili lutkama, potrebno više igračaka. Ovo ne važi za igračke na baterije, jer mnogo igračaka na baterije nije dobro za dečiji razvoj. Kad god možete birajte igračke koje pokreće dete (da misli) a ne baterije.
  4. Igračke zamenjuju potrebe dece – Dete će vam uvek svojim ponašanjem pokazati da nešto nije u redu, i da vas treba. U tim situacijama, mu nije potrebna igračka već vaše razumevanje i pomoć. Kada ispunite dečije potrebe, ona će bezbrižno nastaviti da se igraju.

Da li deca mogu bez igračaka?

Ovi razlozi nikako ne bi trebalo da vode u drugu krajnost, da detetu uskratimo igračke. Igračke jesu bitne, ali i vreme sa roditeljima, igra sa vršnjacima, igra sa prirodinim materijalima, je deci važno. Igračke nisu same po sebi svrha igre, već samo deo igre. U igrama u prirodi takođe neće biti potrebne. Dopustite deci da sama biraju kada i koliko žele da ih koriste.

 

Igračke koje imaju druga deca, kao i svaka igračka koja se reklamira u medijima, svakako nije neophodna i vašem detetu.

Pogledaj na Instagramu: Najlepše drvene igračke

I za kraj koje su to “dobre” igračke?

Svrha igračaka je da dopune i ulepšaju detinstvo. Posmatrajući decu i njihovu igru, oni i ne žele mnogo igračaka.

Navešču vam nekoliko karakteristika, koje sam primetila da imaju igračke koje deca biraju:

 

  • Igračke lepih boja. Jasne boje umesto pomešanih deci više privlači pažnju, i pozivaju ih i na smišljanje novih igara.
  • Igračke koje imaju neki zadatak (slagalice, pokreni, povuci, složi, dodaj…)
  • Igračke od kojih možeš da smisliš novu igru ( uglavnom igračke koje su geometrijskih tela: kocke, valjak, kupe…)
  • Igračke za samostalnu igru ( slagalice, vozila, kocke, lutke…)
  • Igračke koje im odrasli ponude. Mi i dalje imamo veliki uticaj na njih. Ukoliko im ponudimo igračke baš onda kada razumeju igre njima, možemo pokrenuti zabavu i nove ideje.

Moje lično i profesionalno mišljenje se ne razlikuje mnogo od dečijeg. Ja uvek biram drvene igračke umesto plastičnih, igru prirodnim materijalima i igračke koje me vraćaju u moje detinjstvo ( slagalice, čigre, tetris…)