Sledeći uslovi korišćenja vežu se za sajt igrebeztelefona.rs .Takođe vaše korišćenje ovog sajta podleže ovim pravilima korišćenja sajta i zakonskim propisima. Samim korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da ste u potpunosti saglasni sa uslovima korišćenja sajta i politikom privatnosti istog. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i politikom privatnostiovog sajta onda je za Vas zabranjeno korišćenje ovog sajta i svega ostalog što sajt nudi i uslugama kojima se bavi.
Celokupan sadržaj koji se nalazi na sajtu jeste autorsko pravo, zabrenjeno je bilo kakvo korišćenje sadržaja sa sajta igrebeztelefona.rs bez prethodne dozvole vlasnika sajta.
Ono što morate znati je da sajt može ponekad sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Takođe promene na veb sajtu se mogu napraviti u bilo kom trenutku. Autor se ne obavezuje da će redovno ažurirati informacije na sajtu. Ukoliko dođe do nekih većih izmena treba znati da u takvim situacijama sajt neće funkcionisati sa dužim ili kraćim prekidima. Svi nedostaci na sajtu će biti blagovremeno ispravljeni, ne garantujemo da će sajt biti kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.
Za sve radnje koje sprovodite na sajtu igrebeztelefona.rs odgovarate lično. Autor ne odgovara ukoliko dođe do neke materijalne ili nematerijalne štete koja nastane prilikom korišćenja sajta direktno ili indirektno. Svaki korisnik sajta odgovara za ono što radi na sajtu igrebeztelefona.rs. Takođe isključivo je svako odgovoran za svoje radnje na sajtu, kao i za kontakt koji se ostvari putem sajta igrebeztelefona.rs
Sajt igrebeztelefona.rs može sadržati i neke druge linkove tj. sajtove na koje možete pristupiti, takvi sajtovi služe isključivo da bi se pružilo što više informacija o nečemu što se na sajtu nalazi. U takvim slučajevima morate znati da sajt igrebeztelefona.rs nije odgovoran za sadržaj tog sajta, politiku privatnosti, uslove korišćenja tih sajtova i bezbednost tih sajtova. Autor ne kontroliše ništa vezano za te sajtove, pa ukoliko dođe do uspostavljanja veze sa takvim sajtovima čije ste linkove pronašli na našem sajtu, to činite na sopstvenu odgovornost bez saglasnosti autora.
Celokupan sadržaj koji se nalazi na sajtu jeste autorsko pravo, zabranjeno je bilo kakvo korišćenje sadržaja sa sajta. Sav sadržaj sajta pripada auotru, osim ako to nije izričito određeno. Preuzimanje ili korišćenje sadržaja sa sajta činite na sopstvenu odgovornost i rizik.
Autor može u svakom trenutku izmeniti uslove korišćenja, time što će tekst biti ažuriran. Automatski ćete biti obavezani novim uslovima korišćenja. Zbog toga se preporučuje povremeno posećivanje ove stranice i čitanje uslova korišćenja sajta kao i politike privatnosti.